• Eastertrip 2019 - Zeven Wouden
  Datum: 18 - 22 April 2019
  Zeven Wouden
  Eastertrip 2019 - Zeven Wouden
  € 295,00
 • Sail & Bike 2 - 't Wapen fan Fryslân
  Datum: 11 - 18 Mei 2019
  Wapen fan Fryslan
  Sail & Bike 2 - 't Wapen fan Fryslân
  € 799,00
 • Midsummertrip Baltic Sea - Pegasus
  Datum: 15 - 26 Juni 2019
  Pegasus
  Midsummertrip Baltic Sea - Pegasus
  € 959,00
 • Discoverytour Skye, Uist-Harris & Lewis 2019 - Flying Dutchman
  Datum: 17 - 26 Juli 2019
  Flying Dutchman
  Discoverytour Skye, Uist-Harris & Lewis 2019 - Flying Dutchman
  € 1.485,00
 • Oostzee highlights 2019- Pegasus
  Datum: 20 - 27 Juli 2019
  Pegasus
  Oostzee highlights 2019- Pegasus
  € 699,00
 • Northsea crossing from Inverness to Amsterdam 2019 - Flying Dutchman
  Datum: 13 - 20 Oktober 2019
  Flying Dutchman
  Northsea crossing from Inverness to Amsterdam 2019 - Flying Dutchman
  € 595,00

Privacybeleid

Privacybeleid Frisian Sailing Company

Als u gebruik maakt van de website van Frisian Sailing Company en de leveringen en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat u gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op uw computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op uw apparaat. Ons privacybeleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die u ons verschaft zorgvuldig en persoonlijk.

Hieronder kunt u lezen welke gegevens Frisian Sailing Company kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kunt u lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij gebruiken om u van dienst te kunnen zijn, zijn uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, NAW-gegevens, geslacht, lichaamslengte (bij het huren van een fiets) en eventuele gegevens met betrekking tot dieetwensen. Bij internationale tochten vragen we tevens naar uw geboortedatum, nationaliteit, geboorteplaats en paspoortnummer of het nummer van uw ID-kaart en geldigheid van uw paspoort / ID-kaart.

Doeleinden van verwerking persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Frisian Sailing Company verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
o Voor het toesturen van een offerte en informatie over onze leveringen en diensten
o Voor het uitvoeren van de overeenkomst met u
o Evaluatie van onze dienstverlening
o Voor het toezenden van (elektronische) nieuwsbrieven
o Voor het optimaliseren van website, advertenties, nieuwsbrieven, leveringen en diensten
o Voldoen aan wet- en regelgeving

Sociale media
Indien u met ons communiceert via social media, ontvangen wij uw persoonsgegevens waaronder uw (gebruikers)naam, profielfoto, telefoonnummer, woonplaats en geslacht. Alle gegevens die we via social media ontvangen, worden opgeslagen, zoals uw NAW-gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten te kunnen leveren of voor analytische doelstellingen. Tevens worden uw gegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Twitter, LinkedIn, Facebook en Google+ om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
o Het uitvoeren van de reis die u bij ons heeft geboekt;
o Het verzorgen van de internet omgeving van Frisian Sailing Company;
o Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Frisian Sailing Company geeft alleen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Verstrekken van persoonsgegevens aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte
Mogelijk kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan partijen die buiten de EER gevestigd zijn. Dit verstrekken van gegevens vindt plaats in verband met het leveren van informatie en diensten door middel van het gebruik van bepaalde tools. Het bedrijf dat een dergelijke tool levert kan gevestigd zijn buiten de EER. De bedrijven waar wij mee samenwerken buiten de EER zijn gelegen in de VS. Deze bedrijven zijn gecertificeerd bij het Privacy Shield. De Europese Commissie heeft de overeenkomst EU-US Privacy Shield aangenomen voor het uitwisselen van persoonsgegevens. Dit EU-US Privacy Shield biedt Europese bedrijven de zekerheid over het privacy beschermingsniveau bij bedrijven uit de VS.

Beveiligen
Frisian Sailing Company beveiligt uw persoonsgegevens door meerdere technische en organisatorische maatregelen, zoals door middel van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van Youtube of Vimeo.

Daarnaast kan Frisian Sailing Company gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de VS. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics. (https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=nl)

U heeft de vrije keus om geen toestemming te verlenen voor het plaatsen van cookies. Dit kunt u in uw internetbrowser instellen. Het verschilt per browser hoe u deze cookies kunt blokkeren. Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies wordt meestal in de help-functie van uw browser uitgelegd. Als u ervoor kiest om deze cookies te blokkeren, is het mogelijk dat de functionaliteit van de website terugvalt. Meer informatie over het verwijderen van cookies kunt u ook vinden met behulp van de help-functie van uw browser.
De verkregen gegevens zijn niet te herleiden tot specifieke personen. Noch worden deze gegevens gecombineerd met andere databronnen.

Andere websites
Onze website kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Frisian Sailing Company is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

Bewaartermijn
Frisian Sailing Company bewaart uw gegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze verwerkt zijn.

Wijzigingen Privacyverklaring
Frisian Sailing Company kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. We raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan: info@frisian-sailing.com

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Indien u daartoe aanleiding ziet, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke
Frisian Sailing Company
Emmakade 8
8531 DT Lemmer
KvK 62395491


Datum laatste wijziging: 14.05.2018