<< Terug

Gepubliceerd op 26 maart 2018

In de lente ziet de wereld er voor veel mensen er een stukje mooier uit. Schepen op het water, ontluikend groen, lammetjes, tulpenvelden, frisse lucht, al deze zaken zorgen er voor dat je zin hebt buiten wat te ondernemen. Wij hebben drie wat minder bekende stukjes Friesland op een rijtje gezet om dit voorjaar in alle rust te kunnen ontdekken.

Stavoren 1(JZ)

Lente langs de Friese zuidwest kust

Juist in de lente is het gebied tussen Stavoren en Workum prachtig. Het gebied bestaat uit rietvelden met eilandjes en groene weilanden. Een typisch Zuidwest-Fries landschap. De invloed van de wind is in dit gebied goed zichtbaar. Met westenwind staat het water hoog en lopen de eilandjes onder water, zodat er minder plaats is voor de aalscholvers, meeuwen en visdiefjes. Bij oostenwind echter komen de zandplaten droog te liggen en is er in dit gebied genoeg ruimte voor een immense hoeveelheid de vogels. In de Bocht van Molkwar staat een vogelhut, vanuit deze hut kijk je over het gebied, waar in het voorjaar soms wel 15.000 kemphanen verblijven.

Hindeloopen
Via de dijk loop je vanuit Stavoren in ca. 2 - 2,5 uur naar het pittoreske Hindeloopen. Hindeloopen heeft een beschermd stadsgezicht. Bekend is vooral de oude sluis met het Sylhûs. Vroeger was dit de visafslag. Aan de voorzijde bevindt zich de zgn. ‘leugenbank’, een ontmoetingsplaats voor de op leeftijd zijnde mannelijk inwoners van de stad. Restaurant De Hinde is een prima plaats om even op adem te komen bij een kop koffie met Friese oranjekoek of een heerlijke lunch! Daarna loopt het Friese Kustpad verder over de dijk naar Workum. Deze afstand bedraagt ca. 5,5 km en is dus binnen 1,5 uur te lopen.

Warkumerwaard
Ten noorden van Workum ligt de Warkumerwaard, een uniek gebied in Friesland en in heel Nederland. Het gebied huisvest in de lente een enorme hoeveelheid aan grutto’s, kievieten, wulpen en scholeksters. Alle vinden hier een broedplek en genoeg te eten. De Warkumerwaard sluit aan op de Makkumersûdwaard, een in de jaren ‘50 ingepolderd gebied. Er loopt een korte wandelroute langs de rietpolders, deze is zeer de moeite waard. In de lente ziet het hier geel van de dotterbloemen en ruikt het naar de vele kruiden die hier bloeien en groeien.
De Makkumernoardwaard is een eiland die bekend staat om zijn schelpenstrand, een erfenis van de Zuiderzeetijd. Door de golfslag en de stroming ontstond hier een wal van zand en schelpen. Vanaf het strand heb je een prachtig uitzicht over het IJsselmeer.

Wandelen en zeilen
Enthousiaste wandelaars raden we aan eén of meerdere etappes van het Zuiderzeepad en het Friese Kustpad te lopen. De etappes zijn eenvoudig op te delen in dagetappes van tussen de 12 - 18 km. Nadat (een deel van) de groep ’s morgens na het ontbijt het schip heeft verlaten, zeilen de crew en de eventuele overgebleven gasten het schip naar de volgende haven (Stavoren, Workum, Makkum). ’s Middags komen schip en groep weer bij elkaar in de haven. Aan boord kun je ontspannen aan dek bijkomen en genieten van het gezelschap en van al het mooie wat Friesland te bieden heeft!

Trouwe Hulp - pauze

Lente in de De Alde Feanen

Nationaal park De Alde Feanen is een natuurgebied in het hart van Friesland. Dit laagveengebied is een afwisselend landschap met veenmosrietlanden, eilanden en moerasbossen. In het voorjaar broeden hier meer dan honderd soorten vogels, zoals het baardmannetje, de bruine kiekendief en de blauwborst. Het gebied is ca. 6000 jaar geleden ontstaan, doordat het wat lager gelegen veengebied regelmatig overstroomde. Er waren periodes dat het water laag was en het gebied bewoond was. Maar tijdens periodes dat het water hoog stond, moesten de bewoners zich terugtrekken op hoger gelegen gebieden. In de 18e en 19e eeuw werd het gebied gebruikt voor de turfwinning. Het veen werd opgebaggerd en te drogen gelegd op de legakkers.

Zeearend
Tegenwoordig beheert It Fryske Gea dit gebied en organiseert vele interessante activiteiten, waaronder excursies en kano-tochten. In 2017 broedde er voor het eerst een zeearendenpaar in het nationale park. De ouders en het jong vliegen regelmatig rond in het gebied. Ook dit jaar doet het paar weer een broedpoging. Via een webcam (www.itfryskegea.nl/webcam/zeearend) kun je thuis meekijken.

Onze tip: ervaar de stilte
Maar mooier is het natuurlijk een kijkje in het gebied zelf te nemen. Vooral met onze kleinere schepen is het de moeite waard een tocht door Friesland te maken met als bestemming De Alde Feanen. Vanuit Earnewald is het mogelijk een activiteit in te plannen als onderdeel van uw zeiltocht!
Schipper Reitse van skûtsje de Trouwe Hulp kan u de ins en outs van het gebied vertellen. Bovendien kent hij vele prachtige, afgelegen plekjes waar het ’s nachts nog donker is en waar je vooral in het voorjaar de stilte kunt horen en ervaren.

schiermonnikoog-2776925

Lente op Oost-Ameland

Ameland is onderdeel van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee. Natuurlijk zijn ook de overige eilanden prachtig in de lente, maar het oostelijke deel van Ameland is een speciaal gebied en een bezoek meer dan waard. Dit deel bestaat uit drie deelgebieden: de Kooioerdstuifdijkduinen, ’t Oerd en de Hon. Het zoute zeewater kan hier vrij in en uitstromen. Er vormen zich constant nieuwe zout- en zoetwater kwelders en duinen.

Biodiversiteit
Mede hierdoor kent het gebied vele zeldzame planten en paddenstoelen en is door de afwisseling van het landschap een geliefd broedgebied voor ruim 60 vogelsoorten. Bovendien leven er in de duinen 20 soorten dagvlinders en ruim 60 soorten nachtvlinders.

Op de uitkijk
Hoogtepunt en hoogste punt is de Oerdblinkert, een duin van 24 meter hoog, vanwaar je een schitterend uitzicht hebt op de omgeving. De Noordzee, Schiermonnikoog, de Engelmansplaat, het Amelanderwad. Bij goed weer kun je de Friese kust zien. Vanaf dit punt start tevens een wandelroute van ca. 1,5 uur door dit unieke gebied.

Ameland per platbodem
Vanuit Harlingen kun je tijdens een midweek naar Ameland zeilen. Een zeiltocht naar Ameland vereist echter enige voorbereiding. De route naar Ameland wordt gekenmerkt door veel zandbanken en vandaar wordt er bij voorkeur bij hoogwater gezeild.
Vanuit de haven fiets je in minder dan een uur de 11 km naar het dit schitterende natuurgebied. Maar wanneer je de tijd hebt, raden we je aan een hele dag op Ameland te blijven en de fietstocht uit te breiden naar de vuurtoren in Hollum, en vooral ook een stop te maken op het Noordzeestrand.
    

Wilt u ook aan boord van onze schepen Friesland ontdekken? Bekijk dan de mogelijkheden op onze website of overleg telefonisch uw wensen met ons.