Richtlijn Pakketreizen

Het kan zijn dat de door u bij ons geboekte reis een pakketreis is. Wanneer uw tocht langer dan 1 dag duurt en u zowel met het schip vaart als ook aan boord overnacht, is er al sprake van een pakketreis. In dat geval zijn de onderstaande richtlijnen van kracht. In deze tekst wordt de term "organisator" gebruikt - in bijna alle gevallen is dat de eigenaar van het schip waarop u boekt. Via Frisian Sailing Company boekt u namelijk direct bij de scheepseigenaar! De gegevens van de Organisator vindt u daarom altijd op de boekingsovereenkomst die wij u toesturen. Onder aan deze pagina hebben wij een overzicht opgenomen van alle schepen waarmee wij regelmatig samenwerken.

Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302

 • Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de reiziger alle essentiŽle informatie over de pakketreis ontvangen.
 • De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen, berust altijd bij ten minste ťťn handelaar.
 • De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens inzake een contactpunt via welk hij contact kan opnemen met de organisator of de reisagent.
 • De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel tegen de betaling van extra kosten, aan een andere persoon overdragen.
 • De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoorbeeld brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later dan 20 dagen vůůr het begin van de pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8 % van de prijs van de pakketreis kan de reiziger de overeenkomst beŽindigen. Indien de organisator zich het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsverlaging wanneer de relevante kosten zouden afnemen.
 • Ingeval een van de essentiŽle elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een beŽindigingsvergoeding beŽindigen en krijgt hij een volledige terugbetaling. Indien de handelaar die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de pakketreis vůůr het begin van de pakketreis annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, indien passend, op een schadevergoeding.
 • De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een beŽindigingsvergoeding vůůr het begin van de pakketreis beŽindigen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor de pakketreis.
 • Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vůůr het begin van de pakketreis beŽindigen tegen betaling van een passende en gerechtvaardigde beŽindigingsvergoeding.
 • Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de reiziger worden aangeboden, zonder extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator dit probleem niet heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een beŽindigingsvergoeding beŽindigen.
 • In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht op een prijsverlaging en/of schadevergoeding.
 • De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.
 • Indien de insolventie van de organisator of, indien van toepassing, de doorverkoper na het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de pakketreis inbegrepen is, wordt er voor repatriŽring van de reiziger gezorgd.
 • De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.
 • Indien de insolventie van de organisator of, indien van toepassing, de doorverkoper na het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de pakketreis inbegrepen is, wordt er voor repatriŽring van de reiziger gezorgd.
 • De bij de Frisian Sailing Company BV aangesloten schepen hebben zich van bescherming bij insolventie voorzien bij Stichting FSC Garantiefonds, een onafhankelijke stichting, ingeschreven bij de KvK onder nummer 68548672. Wanneer diensten door de insolventie van de ondernemer niet worden verleend, kunnen reizigers met deze entiteit of, in voorkomend geval, de bevoegde autoriteit contact opnemen met de Autoriteit Consument en Markt (ACM), Postbus 16326, 2500 BH Den Haag, Telefoon: 070-7222000 of ConsuWijzer, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag, Telefoon: 088-0707070.

Richtlijn (EU) 2015/2302, als omgezet in het nationale recht middels Burgerlijk Wetboek 7 Titel 7a.